บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก


หมู่ที่  4 
 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร. 088-762-6499

หลักการบริโภค กินอาหารกี่มื้อต่อวันและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

หลักการบริโภค

หลักการบริโภค จำนวนอาหารที่คุณต้องกินต่อวัน เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความชอบ และสุขภาพของแต่ละคน สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนมื้ออาหาร คือคุณภาพของอาหารที่บริโภค และมูลค่าแคลอรีของอาหาร กี่มื้อต่อวันที่จะกินเพื่อลดน้ำหนัก และอะไรเป็นหลักการของอาหารลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ เมนูควรมีกี่มื้อต่อวัน

อาหารที่สมดุลคือมาตรฐานทองคำของการรับประทานอาหาร 5 มื้อต่อวันทุกๆ 3 ถึง 4 ชั่วโมง เมนูอาหารที่เหมาะสมที่สุดประกอบด้วยอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารเช้า กลางวัน เย็น และของว่าง 2 มื้อ อาหารเช้ามื้อที่สองและน้ำชายามบ่าย เป็นทางออกที่ดีสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ต้องการพลังงานและสารอาหารอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากร่างกายของพวกเขามีการพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่กระตือรือร้นในอาชีพการงานหลายๆคน การรับประทานอาหาร 5 มื้อต่อวันเป็นระยะๆเป็นเรื่องยากมากที่จะวางแผนและนำไปปฏิบัติ นั่นคือเหตุผลที่หลายคนเลือกตารางอาหาร 4 มื้อ ซึ่งมักจะไม่ทานของว่างมื้อที่สอง ซึ่งก็คือน้ำชายามบ่าย คุณค่าทางความร้อนของอาหารแต่ละจาน และเมนูทั้งหมด จะมีความสำคัญมากกว่าจำนวนมื้อที่เราควรรับประทานในแต่ละวัน

หลักการบริโภค

ตัวอย่างการกระจายแคลอรีสำหรับเมนูอาหาร 5 มื้อต่อวัน สำหรับอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี เช่น อาหารเช้า 500 กิโลแคลอรีอาหารเช้ามื้อที่สอง 200 อาหารกลางวัน 600 กิโลแคลอรีชายามบ่าย 200 กิโลแคลอรี อาหารเย็น 500 กิโลแคลอรี ตัวอย่างการกระจายแคลอรีสำหรับเมนูอาหาร 4 มื้อต่อวัน สำหรับอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี มีแบบจำลองการรับประทานอาหารที่สามารถรับประทานอาหารได้น้อยลง

ซึ่งตรงกับความต้องการพลังงานทั้งหมด เหล่านี้เป็นอาหารอดอาหารเป็นระยะๆทั้งหมด หลักการบริโภค อาหารลดน้ำหนักมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้น้ำหนักลดลงอย่างมีสุขภาพ ซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการลดไขมันกระบวนการทำตัวให้ผอม ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับอาหารที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกกำลังกายในระดับปานกลาง และการฟื้นฟูที่เหมาะสม

วิธีการที่รุนแรงเกินไปในรูปแบบของการตัดแคลอรีต่ำกว่าการเผาผลาญขั้นพื้นฐานหรือการฝึกหักหลัง อาจทำให้เกิดการรบกวนการทำงานของร่างกาย แม้จะลดน้ำหนักในช่วงแรก แต่การใช้อาหารที่มีดราโคเนียนจะส่งผลให้เกิดโยโย่ เมื่อลดน้ำหนักควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับคุณภาพของอาหารผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะมีสารอาหารมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า

แม้อาหารที่บริโภคน้อยลงก็เพียงพอที่จะให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การใส่ใจกับธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเชิงนิเวศน์ ที่มาของผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปในระดับต่ำ และการขาดการปนเปื้อนด้วยสารเคมีทางการเกษตรและโลหะหนัก ความหนาแน่นทางโภชนาการที่สูงขึ้น จะแปลเป็นปริมาณแคลอรีที่บริโภคเข้าไป และทำให้น้ำหนักลดลงอย่างมีสุขภาพ

ไม่ว่าเราจะรับประทานอาหารกี่มื้อต่อวันก็ตาม ขึ้นอยู่กับรูปแบบการรับประทานอาหาร จำนวนอาหารที่เรากินต่อวันเพื่อลดน้ำหนัก จึงมีความสำคัญรองมาก หากเราเน้นที่การกระจายแคลอรีที่ถูกต้องสำหรับมื้ออาหารแต่ละมื้อ และการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพสูงก่อน ตามคำแนะนำของหลายๆ สถาบันที่กำหนดบรรทัดฐานและหลักการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แนะนำให้ทานอาหาร 5 มื้อต่อวัน

อย่างไรก็ตามจำนวนอาหารในเมนูนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ความต้องการส่วนบุคคล กำหนดการประจำวัน และเวลาในการเตรียมและบริโภครายการทั้งหมดในเมนู อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มคนที่ควรใช้กฎนี้โดยเด็ดขาด เด็กและวัยรุ่น สิ่งมีชีวิตอายุน้อยในช่วงของการเจริญเติบโตต้องการพลังงานและสารอาหารอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอาหาร 5 มื้อต่อวัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นขั้นต่ำสำหรับเด็กและวัยรุ่น

สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร การตั้งครรภ์เป็นภาวะทางสรีรวิทยาที่กำหนดความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น การให้สารอาหารทั้งหมดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้แน่ใจว่า ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับทั้งแม่และทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนา และเพื่อให้แน่ใจว่า อาหารจะได้รับการดูแลในช่วงระยะเวลาการให้นม

ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานควรรับประทานอาหาร 5 มื้อต่อวัน และปฏิบัติตามกฎการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ในกรณีของพวกเขา สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าระดับน้ำตาลในเลือดเพียงพอ การเว้นระยะห่างระหว่างมื้ออาหารนานเกินไป อาจนำไปสู่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เวียนศีรษะ และหมดสติได้ ผู้ที่มีปัญหาการกินผิดปกติ

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคการกินผิดปกติควรปฏิบัติตามกฎของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากการเบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางไว้อาจส่งผลให้นิสัยที่เป็นอันตรายกลับคืนมาผู้สูงอายุ มีภาวะทุพโภชนาการในหลายกรณี นี่เป็นเพราะความอยากอาหารลดลงและความอ่อนล้าของร่างกาย อันเนื่องมาจากโรคต่างๆ ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหน่วยความจำ

มักจะลืมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ดังนั้น คุณจึงไม่ควรปล่อยให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและใช้หลักการ 5 มื้อต่อวันกฎของอาหารเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้าง การกินเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมดให้กับร่างกายในปริมาณที่จำเป็น คุณควรกินอาหารกี่มื้อต่อวันตามกฎเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่คุณใช้

หลักการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การกินตามความต้องการพลังงานของคุณ พลังงานจากอาหารส่วนเกิน จะถูกเก็บไว้เป็นเนื้อเยื่อไขมัน ในกรณีของอาหารลดน้ำหนัก ควรมีการกำหนดการขาดแคลอรีที่เฉพาะเจาะจงกินอาหารที่มาจากธรรมชาติที่มีความหนาแน่นทางโภชนาการสูง เลือกสินค้าจากฟาร์มออร์แกนิก ปลอดสารเคมีทางการเกษตรและสัตวแพทย์

ปลอดโลหะหนักและการดัดแปลงพันธุกรรม กินผักพร้อมอาหารทุกมื้อ ผักเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และ ใยอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหาร เลือกผลไม้เป็นของว่างเพื่อสุขภาพ ผลไม้สามารถทดแทนของหวานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังให้ธาตุอาหารขนาดเล็ก สารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารอีกด้วย

บทความที่น่าสนใจ : เตาอบ การอธิบายและการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซมเตาอบ

บทความล่าสุด